Polityka prywatności - Gedore Polska sp. z o. o.

§ 1.
Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.gedore.pl jest
   
  Gedore Polska Sp. z o. o.
  ul. Żwirki i Wigury 56a
  43-190 Mikołów
  Nr KRS 0000121997 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez gromadzenie danych o ruchu internetowym.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

§ 2.
Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest
   
  Gedore Polska Sp. z o. o.
  ul. Żwirki i Wigury 56a
  43-190 Mikołów
  Nr KRS 0000121997 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Podanie danych osobowych osobom upoważnionym przez Administratora Danych przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Administratora Danych oraz podmiot uprawniony przez Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  Dane osobowe Kupującego będą zbierane w zakresie:
  • imię
  • nazwisko
  • adres email
  • nr telefonu
  • adres kontaktowy
  • nazwa reprezentowanego podmiotu
  • nip
  Przetwarzane będą w celu realizacji złożonych zapytań, złożonych zamówień, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Administratora Danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych Serwisem Internetowym.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych i podmioty upoważnione przez Administratora Danych.
 5. Kupujący, który podał swoje dane osobowe ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych, czyli Administratora Danych np.:
  • drogą mailową na adres gedore@gedore.pl,
  • drogą telefoniczną +48 32 738 40 10, wew. 120,
  • w siedzibie firmy w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 56a.
  Administrator Danych zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.

§ 3.
Gromadzenie danych o ruchu internetowym.

 1. Zbieramy i przechowujemy dane z żądań http lub https kierowane do naszego serwera. Dane rejestrowane są w celu analizy ruchu z naszego serwera i w następującym zakresie:
  • czas żądania
  • publiczny adres IP
  • informację o przeglądarce internetowej
  • oglądany adres url
  • identyfikator zalogowanego użytkownika (jeżeli jest dostępny)
  • czas wykonania strony internetowej

§ 4.
Pliki "cookies"

 1. Co to są pliki "cookies"?
  Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zapisu ustawień stron internetowych.
 2. Do czego używane są pliki "cookies"?
  Pliki te umożliwiają zidentyfikować urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. Czy pliki "cookies" zawierają nasze dane osobowe?
  Dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach i nie można dzięki nim identyfikować osób.
 4. Usuwanie plików "cookies"!
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w zależności od używanego oprogramowania. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć niekorzystnie na działanie systemu internetowego.